Đăk Pne là một  thuộc huyện Kon Rẫytỉnh Kon TumViệt Nam.

Xã Đăk Pne có diện tích 162,7 km², dân số năm 2021 là 2.250 người[2], mật độ dân số đạt 13 người/km².