NỘI DUNG HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC

Nhằm góp phần tạo thuận lợi tối đa cho tổ chức, người dân thực hiện thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia như sau:

Cách thức gửi phản ánh kiến nghị:

*Bước 1. Tổ chức, cá nhân truy cập Cổng Dịch vụ công quốc gia, địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn hoặc https://dichvucong.kontum.gov.vn vào mục phản ánh, kiến nghị để thực hiện gửi phản ánh, kiến nghị.

*Bước 2. Đăng nhập bằng tài khoản đã đăng ký trên cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc cổng dịch vụ công tỉnh. Nếu chưa có tài khoản, bấm chọn ĐĂNG KÝ để thực hiện đăng ký tài khoản sử dụng.

*Bước 3. Truy cập vào mục PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ trên thanh tiêu đề:

Bước 4. Người dùng nhập đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân, đơn vị tiếp nhận và nội dung của phản ánh, kiến nghị:

Bước 5. Sau khi hoàn tất các nội dung, bấm chọn GỬI PHẢN ÁNH; Hệ thống sẽ tiếp nhận và chuyển cho đơn vị tiếp nhận xử lý. Người sử dụng sẽ được cung cấp 01 mã PAKN.

* Lưu ý:

- Hệ thống tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về:

  • Hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính;
  • Những cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính không phù hợp với thực tế, không đồng bộ, không thống nhất, không hợp pháp, trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập;
  • Những giải pháp, sáng kiến ban hành mới quy định về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân.
  • Các trường hợp chậm trễ, không thực hiện, thực hiện không đúng Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg.

- Hệ thống không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn giải đáp pháp luật.

Bước 6. Người sử dụng sử dụng mã PAKN để xem tiến trình xử lý phản ánh, kiến nghị trong mục TRA CỨU KẾT QUẢ TRẢ LỜI.